Strokovnjaki za terenske raziskave

Gearh d.o.o. družba za arheološke in geofizikalne raziskave

V podjetju GEARH izvajamo terenske meritve, obdelujemo podatke ter izdelujemo študije in zaključna poročila s podano integrirano interpretacijo na podlagi upoštevanja rezultatov različnih geofizikalnih metod. Naše reference obsegajo več sto strokovnih poročil in znanstvenih člankov v okviru raziskovalnih projektov v Sloveniji in tujini.

Gearh - terenske raziskave

Geofizikalne metode

Pri terenskih raziskavah uporabljamo različne geofizikalne metode v odvisnosti od zastavljenih ciljev.

Gearh - terenske raziskave in meritve

Področja raziskav

Geofizikalne raziskave uspešno uporabljamo pri odkrivanju arheoloških, geoloških in okoljskih značilnosti določenega območja.

Gearh - terenske raziskave in arheološke meritve

O nas

Z geofizikalnimi raziskavami se ukvarjamo že 25 let. Naše reference obsegajo več sto strokovnih poročil in znanstvenih člankov v okvirih številnih raziskovalnih projektov doma in v tujini.