O nas

Gearh d.o.o. družba za arheološke in geofizikalne raziskave

Družba bila ustanovljena leta 2003, z geofizikalnimi raziskavami pa se ukvarjamo že 25 let. Izvajamo terenske meritve (georadarska metoda, magnetna metoda, metoda električne upornostne tomografije (ERT), metoda geoelektričnega kartiranja, nizkofrekvečna EM metoda in meritve magnetne susceptibilnosti), obdelujemo podatke (pri čemer razpolagamo s programsko opremo Geoplot, Radan, Reflex, GPR-Slice, MagMap, Oasis Montaj, Res2dinv, Res3dinv, ZondRes2d, QGIS) ter izdelujemo študije in zaključna poročila s podano integrirano interpretacijo na podlagi upoštevanja rezultatov različnih geofizikalnih metod. Naše reference obsegajo več sto strokovnih poročil in študij v okviru raziskovalnih projektov v Sloveniji in tujini ter številne znanstvene in strokovne članke.

Osebne bibliografije so dostopne na povezavi  http://home.izum.si/cobiss/bib/Home_SI.html

Raziskovalna skupina

Raziskovalno skupino tvorimo lastnik družbe dr. Branko Mušič, doktorska študentka Barbara Horn in trije stalni pogodbeni sodelavci na različnih raziskovalnih temah.

Merilna oprema

Merilna oprema, ki jo uporabljamo pri odkrivanju različnih podzemnih objektov in geološke sestave:

Geofizikalne metode - tabela